Se încarcă pagina ...

Admitere Master Iulie 2015

 

CALENDARUL desfășurării concursului de admitere pentru anul universitar 2015-2016

la studii universitare de Master

Probe de concurs: examen scris/ grilă

 

Perioada

Activitatea

Observații

 

 

13.07.2015 -18.07.2015

· înscrierea candidaților

 

20.07.2015

· proba scrisă (grilă)

 ~Tehnologii speciale in industria alimentara; Biosecuritatea produselor alimentare: 20 iulie 2015, ora 9:00, sala A II a. 

Antreprenoriat in productiile animaliere:20 iulie 2015, ora 11:00, sala A II a.

!!! Intrarea in sala de examen se va face pe baza de CI si legitimatia de concurs.

20.07.2015

· afișarea rezultatelor în urma probelor scrise

în ordinea mediilor

21.07.2015 -22.07.2015

· depunerea, analizarea și soluționarea eventualelor contestații și comunicarea rezultatului

48 ore de la afișarea rezultatelor la probele scrise

23.07.2015 -24.07.2015

· depunerea documentelor (a diplomei de bacalaureat și a adeverinței de absolvirea a studiilor de licență) în original

doar dacă nu au fost depuse la înscriere

27.07.2015 -30.07.2015

· încasarea taxei de înmatriculare și semnarea contractului de studii pentru candidații de pe lista cu finanțare de la buget

· încasarea taxei de înmatriculare, a tranșei I din taxa de studii și semnarea contractului de studii pentru candidații de pe lista locurilor cu taxă

 

31.07.2015

· afișarea  listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu finanțare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate

· afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă,  în limita numărului de locuri repartizate

· afișarea listei candidaților „respinși” (include și candidații care nu au achitat taxa de înmatriculare și taxa de studii).

 

 

 

                                                                                                            

Alte articole | Arhiva