Se încarcă pagina ...

Studii universitare de masterat

        Studiile universitare de masterat sunt studii interdisciplinare, structurate în jurul unei specializări de lungă durată, acreditată. Acestea asigură fie aprofundarea cunoştinţelor şi competenţelor în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie dobândirea de competenţe complementare şi/sau adiţionale în alte domenii.

Studiile universitare de masterat constituie o etapă pregătitoare şi premergătoare obligatorie pentru accesul la ciclul studiilor universitare de doctorat şi se delimitează de celelalte cicluri de studii universitare, prin proceduri distincte de admitere, promovare şi finalizare.

Absolvenţii care-şi continuă studiile prin învăţământ de masterat, după elaborarea şi susţinerea lucrării de disertaţie, obţin o calificare superioară recunoscută şi li se conferă „diploma de master” cu nominalizarea specializării absolvite.

 

Studii universitare de masterat

 

Facultatea

Domeniul

Programul de studii

Forma de studiu

(Zi/ID/FR)

Număr de credite

Zootehnie

Ingineria produselor alimentare

Biosecuritatea produselor alimentare

Zi

120

Tehnologii speciale în industria alimentară

Zi

90

Zootehnie

Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice

Zi

90