Se încarcă pagina ...

Studii universitare de licenta

 

Studiile universitare de licenţă se desfăşoară pe parcursul a 4 ani de studii, potrivit prevederile Declaraţiei de la Bologna, şi în conformitate cu planurile de învăţământ ale specializărilor şi ale fişelor disciplinelor, după promovarea examenului de licenţă, absolvenţii obţinând titlul de „inginer”, consemnat în „diploma de licenţă„ emisă împreună cu „suplimentul de diplomă”. 

 

Studii universitare de licenţă

 

Facultatea

Domeniul

Programul de studii

Forma de studiu

(Zi/ID/FR)

Număr de credite

Zootehnie

Zootehnie

Zootehnie

Zi

240

Piscicultură şi acvacultură

Zi

240

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

Zi

240

Silvicultură

Cinegetică

Zi

240