Se încarcă pagina ...

Studii universitare de doctorat

        Doctoratul este forma cea mai înaltă de învăţământ universitar care se bazează pe creaţie şi cercetare ştiinţifică, fundamentală şi aplicativă. Perfecţionarea prin doctorat constituie o cale prin care absolvenţii îşi pot desăvârşi pregătirea dobândind abilităţi şi calităţi necesare cercetătorului ştiinţific.

După reglementările în vigoare doctoratul în desfăşurare are două componente: un program de studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică.

Pentru specialiştii care şi-au continuat perfecţionarea prin sistemul de doctoratură se conferă, după susţinerea tezei de doctorat, titlul ştiinţific de „doctor în zootehnie” stipulat în „diploma de doctor”.

 

Studii universitare de doctorat

 

Facultatea

Domeniul fundamental

Domeniul

Forma de organizare

Zootehnie

Ştiinţe Agricole şi Silvice

Zootehnie

- cu finanţare de la buget 

   (cu bursă; fără bursă)

- cu taxă