Se încarcă pagina ...

Prezentare

Infiintată în anul 1948, pe parcursul celor 60 de ani de funcţionare, facultatea a pregătit peste 5000 ingineri zootehnisti care, prin activitatea lor, atât la nivelul conducerii unor unităţi zootehnice, cât şi în domeniul cercetarii ştiinţifice au contribuit şi contribuie la dezvoltarea economică şi socială a ţării.

Puternic ancorată la realităţile fiecărei etape parcurse, facultatea a pus în prim planul activităţii sale principiul calităţii, impunând noi cerinţe şi standarde procesului de învatamânt, astfel încât astazi Facultatea de Zootehnie este recunoscută atât în ţară cât şi în străinatate, dispune de un bogat potenţial intelectual şi de o bună infrastructură destinată activităţii didactice, cercetării stiintifice şi asigurării condiţiilor sociale.

 

 _______________________________________________________________________

 

STRUCTURA FACULTATII:


1. Studii universitare de licenţă (4 ani) – cursuri de zi:

Domeniul: Zootehnie
Programe de studii:
• - Zootehnie;
• - Piscicultură şi Acvacultură (click aici pentru prezentare)

 

Domeniul: Ingineria produselor alimentare
Programul de studii:
• - Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

 

Domeniul: Silvicultură
Programul de studii:
• - Cinegetică

  

2. Învatamânt postuniversitar – Master – cursuri de zi:

Domeniul: Zootehnie
Programul de studii:
• - Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice (1 1/2 ani)

 

Domeniul : Ingineria produselor alimentare
Programele de studii:
• - Tehnologii speciale în industria alimentară (1 1/2 ani)
• - Biosecuritatea produselor alimentare (2 ani)


 

3. Doctorat

 

 

_________________________________________

 

Oportunităţi de angajare pentru absolvenţi: 

  • în administraţie: organe de decizie centrale şi teritoriale, asociaţii ale crescătorilor de animale, Agenţia de Plăţi, Departamentul de administrare a cotelor de lapte, Oficiul pentru Protecţia Consumatorului, Reţeaua Naţională de Selecţie şi Reproducţie a Animalelor, Centre de Consultanţă Agricolă, marketing şi publicitate, finanţe.
  • unităţi zootehnice (bovine, cabaline, păsări, suine, ovine şi caprine, albine, animale de blană şi vânat);
  • unităţi de industrie alimentară (procesare: lapte, carne, produse avicole, apicole, morărit şi panificaţie, extractive şi fermentative, legume-fructe);
  • silvicultură: asociaţii de vânătoare, direcţii silvice, exploataţii silvice;
  • piscicultură şi acvacultură: exploataţii piscicole, unităţi de procesare a produselor piscicole;
  • fabrici de nutreţuri combinate şi aditivi furajeri, aditivi alimentari;
  • învătământul universitar şi preuniversitar, cercetare.  
  •