Se încarcă pagina ...

Istorie si Prezent


 

Anul 1948, an de profunde transformari de ordin structural în învatamântul de toate gradele din tara noastra, marcheaza si începutul organizarii învatamântului superior zootehnic, ca învatamânt de sine statator.

Astfel, prin Decretul nr. 175 publicat în Monitorul Oficial din 03.08.1948 a fost înfiintat Institutul de Zootehnie si Medicina Veterinara din Bucuresti cu trei facultati: Facultatea de Zootehnie nou înfiintata prin acest Decret, Facultatea de Medicina Veterinara existenta, desprinsa din cadrul Universitatii din Bucuresti si Facultatea de Piscicultura nou creata, cu sediul la Constanta.

Conform Decretului 175/1948, Facultatea de Zootehnie avea sarcina sa pregateasca specialisti cu studii superioare în domeniul cresterii, ameliorarii si exploatarii animalelor domestice, absolventii primind dupa sustinerea examenului de stat, titlul de „Inginer zootehnist”.

Înfiintata în anul 1948, Facultatea de Zootehnie din Bucuresti a functionat pâna în anul 1952, timp de patru ani universitari în cadrul Institutului de Zootehnie si Medicina Veterinara.

 

În toamna anului 1952, Institutul de Zootehnie si Medicina Veterinara a fuzionat cu Institutul Agronomic din Bucuresti într-o singura unitate de învatamânt superior agricol cu denumirea de Institutul Agronomic Nicolae Balcescu (astazi Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara), Facultatea de Zootehnie si cea de Medicina Veterinara intrând în componenta acestui Institut. Facultatea de Piscicultura a trecut în componenta Institutului de Constructii Navale si Piscicultura de la Galati.

Ca facultate de sine statatoare în cadrul Institutului Agronomic Nicolae Balcescu, Facultatea de Zootehnie din Bucuresti a functionat 5 ani universitari, având cursuri de zi, iar din anul universitar 1952/53 si cursuri fara frecventa.

 

În toamna anului 1957, Facultatea de Zootehnie s-a unit cu Facultatea de Agronomie, cele doua foste facultati functionând ca sectii în cadrul unei facultati unice cu denumirea de Facultatea de Agricultura si Zootehnie.

 

În anul 1962, Sectia de Zootehnie îsi înceteaza activitatea, pregatirea cadrelor superioare necesare sectorului zootehnic urmând a se face numai prin Facultatea de Medicina Veterinara, al carei profil si continut a fost substantial restructurat, disciplinelor specifice pregatirii zootehnice fiindu-le repartizate, prin planul de învatamânt, 50% din volumul total de ore.

Dupa sase ani, timp în care pregatirea cadrelor pentru cresterea animalelor s-a realizat în cadrul profilului larg al Facultatii de Medicina Veterinara, s-a constatat ca, într-o duratã de 5 ani de studii, nu pot fi asigurate, în totalitate, cunostintele necesare atât cele de profil veterinar cât si cele de profil zootehnic.

Ca urmare, în anul 1968, Facultatea de Zootehnie a fost reînfiintata, definindu-se totodata si continutul profilului „zootehnie”. La reînfiintare, în anul universitar 1968/69, Facultatea de Zootehnie si-a început activitatea cu studenti în primii trei ani de studii, organizându-se concurs de admitere pentru anul I si constituindu-se anii de studii II si III din absolventi ai anilor I si II ai Facultatii de Medicina Veterinara.

În cei 60 de ani de existenta, Facultatea de Zootehnie din Bucuresti a dat economiei nationale, respectiv agriculturii, mii de specialisti prin cursuri de zi si prin cursuri fara frecventa. Absolventii Facultatii de Zootehnie din Bucuresti s-au evidentiat prin profesionalismul lor în organele de decizie centrale sau locale, în unitatile de productie de stat sau particulare, în învatamântul universitar si cel preuniversitar, în cercetarea stiintifica etc., ei demonstrând din plin utilitatea specialistului zootehnist în cadrul progresului general al agriculturii.

 

        *    *    *

 

În prezent, Facultatea de Zootehnie din cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti îsi desfasoara activitatea în spiritul reformei curriculare initiata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare.

În cadrul Facultatii de Zootehnie s-au introdus unor noi specializări. Astfel, pe lângă specializarea Zootehnie, în anul 2000 a fost autorizată funcţionarea specializării Tehnologia producţiilor animale, acreditată în 2005 sub denumirea de Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole. În anul 2003 a fost autorizată să funcţioneze specializarea Piscicultură, acvacultură şi prelucrarea peştelui, iar în anul 2006 şi specializarea Cinegetică.

 

 

        *    *    *

 

 

La elaborarea planurilor de învatamânt s-a tinut seama de cerintele standardelor nationale si internationale (prin adoptarea unui sistem bazat pe trei cicluri de studii (licenţă, masterat, doctorat), prin introducerea sistemului european de credite transferabile ECTS, prin asigurarea mobilităţii studenţilor) precum si a celor referitoare la reforma curriculara în învatamântul superior agronomic, în general, si zootehnic, în special.

Obiectivele modernizarii planurilor de învatamânt au tinut seama de cerintele personale si profesionale ale inginerului zootehnist sau tehnolog si anume: abilitati manageriale, abilitati de comunicare, cunostinte corespunzãtoare de limbi straine, competenta sociala, flexibilitate în gândire etc.

Ca urmare a acestor cerinte, obiectivul de baza al reformei curriculare în Facultatea de Zootehnie este mentinerea la un nivel superior a formării stiintifice a absolventilor, asigurându-se prin planurile de învatamânt o larga paleta de discipline (obligatorii, optionale si facultative) care sã asigure o pregatire solida în domenii si profiluri foarte variate. În acelasi timp, se urmareste si dezvoltarea profesionalizarii pregatirii studentilor.

Studiile universitare se încheie prin sustinerea examenului de licenta care, conform legii, consta în evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate si prin prezentarea unui proiect de diploma.

Facultatea de Zootehnie din Bucuresti organizeaza în prezent, conform legii si activitati de pregatire postuniversitara, realizate prin cursuri de masterat si prin doctorat.