Se încarcă pagina ...

Departamentul Tehnologii de producţie şi procesare

 

Director de departament: Prof. dr. CUSTURĂ IOAN
Titularul disciplinelor: Creşterea palmipedelor; Tehnologia creşterii păsărilor 

Prof. dr. VAN ILIE

Titularul disciplinelor: Tehnologia creşterii păsărilor; Proiectarea şi dezvoltarea fermelor avicole

 

Prof. dr. DIACONESCU ŞTEFAN

Titularul disciplinelor: Piscicultură; Unelte de pescuit şi tehnica pescuitului; Acvacultură specială

 

Prof. dr. CĂLIN ION

Titularul disciplinei: Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor

 

Prof. dr. LUNGU SORIN

Titularul disciplinei: Tehnologia creşterii suinelor; proiectarea şi dezvoltarea fermelor de suine; Creşterea intensivă a vânatului

 

Prof. dr. MĂRGINEAN GHEORGHE EMIL

Titularul disciplinelor: Tehnologia creşterii bovinelor; Tehnologia creşterii cabalinelor; Raţionalizarea şi protecţia muncii

 

Prof. dr. PASAT GHEORGHE DAN

Titularul disciplinelor: Utilaje în industria alimentară; Tehnici de modelare şi conducere a proceselor în industria alimentară

 

Prof. dr. POPESCU-MICLOŞANU ELENA

Titularul disciplinelor: Cunicultură, animale de blană şi vânat, Proiectarea şi dezvoltarea fermelor alternative, Chinologie şi animale de laborator.

 

Conf. dr. DINIŢĂ GEORGETA

Titularul disciplinelor: Apicultură; Sericicultură

 

Conf. dr. BĂCILĂ VASILE

Titularul disciplinelor: Tehnologia creşterii suinelor; Legislaţia U.E. în domeniul zootehniei

 

Conf. dr. CRÎNGANU IULIANA

Titularul disciplinelor: Zootehnie şi nutriţia animalelor

 

Conf. dr. NICOLAE CARMEN GEORGETA

Titularul disciplinelor: Ihtiologie; Piscicultură; Tehnologia produselor piscicole

 

Conf. dr. RĂDUCUŢĂ ION

Titularul disciplinelor: Filiera laptelui; Proiectarea şi dezvoltarea fermelor de ovine; Exploatarea pădurilor

 

Conf. dr. ROIBU CONSUELA

Titularul disciplinelor: Tehnologia produselor de origine animală; Managementul calităţii produselor alimentare; Controlul calităţii produselor alimentare; Igiena întreprinderilor agroalimentare

 

Conf. dr. TUDORACHE MINODORA

Titularul disciplinelor: Tehnici de conservare agroalimentare; Merceologia produselor alimentare; Ambalaje şi design în industria alimentară

 

Conf. dr. VIDU LIVIA

Titularul disciplinelor: Filiera cărnii; Proiectarea şi dezvoltarea fermelor de bovine; Creşterea bubalinelor

 

Conf. dr. VLAD IULIAN

Titularul disciplinei: Etologie; Hidrobiologie; Echipament cinegetic şi salmonicol

 

Şef lucr. dr. BAHACIU GRATZIELA VICTORIA

Titularul disciplinei: Tehnologii generale în industria alimentară; Tehnologii speciale în industria alimentară; Instalaţii de frig şi climatizare în industria alimentară

 

Şef lucr.dr. IANIŢCHI DANIELA

Titularul disciplinei:  Tehnologia cărnii şi a produselor din carne

 

Şef lucr. dr. MALOŞ IULIU GABRIEL

Titularul disciplinei: Tehnologia laptelui şi a produselor lactate; Acvacultură specială

 

Şef lucr. dr. MALOŞ GABRIELA

Titularul disciplinelor: Zooigienă; Ciprinicultură; Salmonicultură; Sturionicultură

 

Şef lucr. dr. NISTOR LUCICA

Titularul disciplinelor: Furaje, Agricultură generală, Silvicultură; Materii prime agroalimentare.

 

Şef lucr. dr. POPA DANA CĂTĂLINA

Titularul disciplinelor: Ecologie şi Protecţia Mediului; Botanică şi Zoologie Acvatică; Conservarea Mediului şi a Biodiversităţii

 

Şef lucr. dr. PURDOIU ŞERBAN

Titularul disciplinelor: Construcţii; Hidrologie; Amenajări şi construcţii în acvacultură; Topografie şi cartografie

 

Şef lucr. dr. ŞULER ANDRA DORINA

Titularul disciplinei: Microbiologie generală; Microbiologia produselor alimentare; Toxicologie

 

Şef lucr. dr. DRAGOMIR NELA

Titularul disciplinei: Tehnici extractive şi fermentative; Tehnologia morăritului şi panificaţiei

 

Şef lucr. dr. MAFTEI MARIUS LAURIAN

Titularul disciplinei: Tehnici de evaluare a vânatului