Se încarcă pagina ...

Ştiinţe formative în creşterea animalelor şi industria alimentară

 

Director de departament: Prof. dr. DRĂGOTOIU DUMITRU

Titularul disciplinelor: Nutriţie umană; Nutriţia şi alimentaţia animalelor; Tehnologii moderne de asigurare a stabilităţii şi inocuităţii produselor alimentare

 

Prof. dr. DIACONESCU CRISTIANA

Titlularul disciplinelor: Biochimie; Chimie analitică 

 

Prof. dr. DRĂGOTOIU TOMIŢA

Titularul disciplinelor: Genetică

 

 Prof. dr. GROSU HORIA

Titularul disciplinelor: Ameliorarea animalelor; Tehnică experimentală; Tehnici de modelare şi conducere a fermelor zootehnice

 

Prof. dr. PANĂ OCTAVIAN CORNEL

Titularul disciplinelor: Anatomie, histologie, embriologie; Biotehnologii în nutriţia animalelor; Nutreţuri combinate; Nutriţia şi alimentaţia animalelor acvatice

 

Prof. dr. TĂPĂLOAGĂ PAUL RODIAN
Titularul disciplinelor: Biologia şi patologia reproducţiei; Reproducţia animalelor acvatice

  

Prof. dr. DRĂGĂNESCU CONDREA

Profesor universitar consultant din anul 1993

 

Prof. dr. DUMITRESCU IOAN

Profesor universitar consultant din anul 1993

 

Prof. dr. POPESCU-VIFOR ŞTEFAN MIHAI

Profesor universitar consultant din anul 2000

 

Prof. dr. STOICA MARIA ANGELA

Profesor universitar consultant din anul 2009

 

Prof. dr. STOICA IOAN

Profesor universitar consultant din anul 2006

 

Conf. dr. MARIN MONICA PAULA

Titularul disciplinelor: Fiziologie animală; Aditivi alimentari, Biotehnologii alimentare, Reciclarea reziduurilor în zootehnie

 
Conf. dr. POPA RĂZVAN ALEXANDRU

Titularul disciplinelor: Introducere în zootehnie; Controlul statistic al calităţii; Programe de ameliorare

 

Conf. dr. POPESCU ALEXANDRU

Titularul disciplinelor: Biologie celulară; Politici comunitare privind agricultura durabilă; Legislaţia vânatului şi pescuitului; Expertiză şi consultanţă agricolă

 

Conf. dr. SZILAGYI FRANTZ

Titularul disciplinei: Educaţie fizică şi sport

 

Conf. dr. ŞOVĂREL EUGENIA

Titularul disciplinei: Educaţie fizică şi sport

   

Lector dr. BĂRBUICĂ SORIN

Titularul disciplinei: Educaţie fizică şi sport

 

Lector dr. BĂRBULESCU DAN

Titularul disciplinei: Limba engleză

 

Lector drd. Crişan Remus

Titularul disciplinei: Educaţie fizică şi sport

 

Şef lucr. dr. HODOŞAN CAMELIA

Titularul disciplinelor: Chimia apei şi a solului, Chimie fizică şi coloidală; Chimie anorganică

 
Şef lucr. dr. IŞFAN NICOLETA

Titularul disciplinelor: Biostatistică

 

Şef lucr. dr. POGURSCHI ELENA NARCISA

Titularul disciplinelor: Controlul calităţii nutreţurilor; Catering

  

 Şef lucr. dr. POŞAN PAULA

Titularul disciplinei: Reproducţia animalelor sălbatice; Plante toxice şi medicinale

 

Şef lucr. dr. URDEŞ LAURA

Titularul disciplinelor: Patologie animală; Tehnici sanitar-veterinare; Ihtiopatologie; Patologia faunei sălbaticer-veterinare; Ihtiopatologie

 

Asist. ANGHEL VIORELA CLAUDIA

Titularul disciplinei: Educaţie fizică şi sport

 

Asist. dr. BĂRBULESCU IOANA

Titularul disciplinei: Limba engleză

 

Asist. drd. DOBRICĂ GHEORGHIŢĂ

Membru in colectivul disciplinei Anatomie, histologie, embriologie

 

Asist. dr. MAN CARMEN

Titularul disciplinei: Limba franceză

 

Asist. dr. DUMITRACHE FLORENTINA

Titularul disciplinei: Fiziologia organismelor acvatice

 

Asist. SĂCĂLEAN ALINA GEORGETA

Titularul disciplinei: Limba germană

 

Asist. IVANOVICI IZABELA

Titularul disciplinei: Limba engleză