Se încarcă pagina ...

Baza Materiala

      Pentru pregătirea profesională a studenţilor, Facultatea de Zootehnie asigură o bază materială corespunzătoare reprezentată de amfiteatre dotate cu aparatură multimedia şi săli pentru lucrări de laborator şi cercetare dotate cu aparatura necesară efectuării aplicaţiilor practice şi învăţării tehnicilor şi metodelor ştiinţifice de analiză.

Nivelul de dotare al laboratoarelor didactice şi de cercetare îndeplineşte cerinţele cantitative şi calitative corespunzătoare exigenţelor minime şi este corelat cu fişele disciplinelor din programa de învăţământ.

Sălile de predare au în dotare echipamente tehnice de învăţare-predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea studenţilor. Laboratoarele didactice ale disciplinelor dispun de aparatura şi mijloacele didactico-ştiinţifice care permit desfăşurarea activităţilor aplicative corespunzător exigenţelor actuale la nivelul unui învăţământ modern, inclusiv pentru disciplinele care necesită utilizarea calculatorului. La nivelul facultăţii există soft-uri cu licenţă utilizate în scop didactic.

Spaţiile de cercetare sunt constituite din laboratoarele didactice concepute pentru a permite activităţi didactice şi specifice cercetării ştiinţifice.

Facultatea de Zootehnie dispune în prezent de o Staţiune didactică şi experimentală, precum şi de un centru de cercetare în organizare, utilizate în scop didactic, de cercetare şi ca loc de practică pentru studenţi.

Cazarea studenţilor este asigurată în căminele din campusul universitar U.S.A.M.V.B., oferindu-le în acelaşi timp condiţii pentru studiu (săli de lectură, săli de internet), cât şi pentru petrecerea timpului liber.