Se încarcă pagina ...

Membri în consiliul facultăţii

Prof. univ. dr. Mărginean Gheorghe Emil – decan

Conf. univ. dr. Diniţă Georgeta – prodecan
Conf. univ. dr. Marin Monica - prodecan
Prof. univ. dr. Custură Ion - director departament "Tehnologii de producţie şi procesare"
Prof. univ. dr. Drăgotoiu Dumitru  - director departament "Ştiinţe formative în creşterea animalelor şi industria alimentară"
Prof. univ. dr. Grosu Horia
Prof. univ. dr. Pană Octavian Cornel
Prof. univ. dr. păloagă Paul Rodian
Conf. univ. dr. Nicolae Carmen Georgeta
Şef lucr. dr. Ianiţchi Daniela
Şef lucr. dr. Purdoiu Şerban