Se încarcă pagina ...

Masterat Acte inscriere

 - Dosar plic;

- Cerere de înscriere;

- Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, în original sau copie legalizată; 

- Diploma de studii superioare sau adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii promoţiei 2014, în copie legalizată;

- Suplimentul la diplomă / foaia matricolă, în original sau copie legalizată;

- Certificat de naştere, în copie legalizată;

- Certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);

- Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care candidează;

- 4 fotografii color tip buletin;

- carte de identitate (buletin), copie;

- Chitanţa de plată a taxei de înscriere.