Se încarcă pagina ...

Acte inscriere

  

Actele necesare înscrierii pentru „Admitere 2014“:

- diploma de bacalaureat, în original sau adeverinţă de absolvire în original pentru promoţia 2014; în adeverinţa de absolvire se vor preciza media generală a examenului de bacalaureat şi notele obţinute la probele obţinute;

 - foaia matricola;

- certificatul de naştere, copie legalizată;

- certificat de casătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);

- copie buletin / carte identitate;

- adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care candidează;

- 4 fotografii color tip buletin;

- cerere de înscriere (formular tipizat pus la dispoziţie de secretariatul facultăţii);

- chitanţă de plată a taxei de înscriere.

 

!!! ANUNT IMPORTANT (Click aici)