Se încarcă pagina ...

Despre Noi

      

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE (click aici pentru prezentare generala) 

ALEGERI PENTRU FUNCTIA DE DECAN

Candidatura Prof. univ. dr. Gheorghe Emil MARGINEAN

Candidatura Sef lucr. dr. Marius Laurian MAFTEI

----------------------------------------------------

Agriculture for Life. Life for Agriculture


A cincea ediţie a Conferinţei Internaţionale 
"Agriculture For Life, Life For Agriculture"

9-11 Iunie 2016, Bucureşti, România

________

Specializarea Piscicultura si acvacultura

Prezentare Specializarea Piscicultura si acvacultura (click aici)

 

 

 

----------------------------------------------------

 
PROGRAME DE STUDII LICENŢĂ

   

 
Domeniul ZOOTEHNIE

Programe de studii:

- ZOOTEHNIE
 

- PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ 
 


Domeniul INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
 
 
Programul de studii:

- TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE

 

 
Domeniul SILVICULTURĂ
 
 
Programul de studii:
- CINEGETICĂ 
                                                                                                                                                                          


  PROGRAME DE STUDII MASTERAT

 

Domeniul ZOOTEHNIE

Programul de studii:

- ANTREPRENORIAT ÎN PRODUCȚIILE ANIMALIERE

Domeniul INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Programe de studii:

 - TEHNOLOGII SPECIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 - BIOSECURITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE